444 75 77 - 0 412 224 77 77

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar  Alanında; 
Cam atölyesi,  Fotoğrafçılık, Resim,  Seramik atölyesi  Eğitimlerini İçermektedir. 

Çağdaş ve öğrenci merkezli bir eğitim kurumu olarak; eğitim-öğretim süreci içinde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, yabancı dil ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin bilişsel – duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine dönük potansiyellerini açığa çıkarabilmelerini ve geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla uyguladığımız bir programdır.
After School Programımızla ilgili etkinlikler hafta sonu Cumartesi günü olup toplam 5 saattir.

After School Programımızın Temel Özellikleri:
• Öğrencilerimizin güdülenme düzeyini artırıp, akademik başarılarını destekleyen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, yabancı dil ve sportif etkinliklerin bileşimidir.
• Öğrencilerimizin ilgi, istek ve becerilerine uygun çok sayıda nitelikli kulüp etkinliklerini içinde barındırır.
• Uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilerimizin yetenek ve becerilerin keşfedilmesini sağlayan bir koordinatörlük sistemi uygulanır.
• Belirlenmiş dönemsel aralıklarda öğrencilerimize doğru rol model olabilecek alanında örnek ve başarılı sanatçı ve sporculardan profesyonel eğitim desteği hizmeti.
• Kulüp etkinlikleri kapsamında; gösteri, organizasyon, sergi, sosyal yardım projeleri vb. etkinliklerle süreç ve ürün odaklı çalışmalar yapılır.