444 75 77 - 0 412 224 77 77

Yediiklim Okulları Velileri İçin Seminer Konuları

ÇOKLU ZEKÂ TESTİ/ GARDNER

UYGULAMA GRUBU;
9-12. Sınıflara uygulanır.

1983 yılında Howard Gardner tarafından oluşturulan zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren 8 alandan oluşan bir kuramdır. Çoklu Zekâ Kuramı, öğrencilerin zekâ alanlarını geliştirmekten çok bir öğretim yaklaşımı ve öğrenme stili olarak kabul edilmektedir.

UYGULAMANIN AMACI
Bu envanterin amacı, bir bireyin kendisini sekiz farklı zekâ alanında da sahip olduğu tecrübeleriyle ilişki kurmasına yardım etmektir. "Öğrenmenin birçok yolu vardır." Önemli olan, daha çocuklukta kişinin güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek, ona doğru yönlendirmelerde bulunabilmektedir.

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğrenciler, kendi öğrenme tercihleri, yolları veya stilleri hakkında en doğru bilgilere sahip olan tek uzmanlardır. Bu amaçla öğrencilerimize Çoklu Zekâ Testi uygulanmaktadır. Test 8 zekâ alanından ve 80 sorudan oluşmaktadır.
Bu alanlar;
 • Sözel-Dilsel Zekâ
 • Mantıksal-Matematiksel Zekâ
 • Bedensel-Kinestetik Zekâ
 • Görsel-Uzamsal Zekâ
 • Doğacı Zekâ
 • Sosyal-Bireyler arası Zekâ
 • Kişisel/Öze dönük Zekâ
 • Müzik Zekâ
 Bu test sınıf ortamında grup halinde ya da interaktif üzerinden bireysel yapılır. Psikologlar tarafından yapılan test değerlendirilir ve sonucu kapsamlı bir rapor haline dönüştürülür. Çoklu Zekâ test raporu velilerimiz ile paylaşılır.

UYGULAMANIN ZAMANI
Birinci dönem uygulanır.

ÖĞRENME STİLLERİ BELİRLEME TESTİ

UYGULAMA GRUBU;
9-12. Sınıflara uygulanır.

UYGULAMANIN AMACI
Her öğrencinin öğrenme ve bilgiyi algılama biçimi farklıdır. Kimisi görsel (görerek), kimisi işitsel (işiterek), kimisi kinestetik (yaparak ve deneyerek) yolla daha kolay öğrenir. Öğrenme Stilleri Testi öğrencinin hangi öğrenme biçimine daha yatkın olduğunu, hangi yolla daha kolay öğrenebileceği konusunda fikir verir. Böylece öğrenci için doğru öğrenme ortamını sağlama açısından bize yardımcı olur. Öğrenme stillerinin bilinmesi tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı için öğrenemediği ve/ya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır.

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Belirtilen 3 ayrı bölümde belirli ifadeler bulunmaktadır. Öğrenci kendisine uygun olan ifadeleri işaretler. En fazla işaretlediği bölüm baskın olduğu öğrenme yönteminin olduğu bölümdür. (Görsel-işitsel-kinestetik)   

UYGULAMANIN ZAMANI
Birinci dönem uygulanır.

BURDON DİKKAT TESTİ

UYGULAMA GRUBU
9-12. Sınıflara uygulanır.

UYGULAMANIN AMACI
Öğrenme sürecinde dikkatin önemi yadsınamaz derecede büyüktür.  Öğrencinin dikkat yoğunluğu ve süresinin öğrenmeye doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. Uzun süreli dikkat, konsantrasyonumuzun da uzun müddet sürdürülmesini sağlar. Uygulanacak envanteri ile öğrencinin dikkati ile ilgili bilgiye erişmemiz mümkün olacaktır.

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (20) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 150 tane (a) . 75 tane ( g ) . 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi bulunmaktadır. Burdon denemesi (10-20) yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için Ortaokula (3) lisede (2) dakika süre verilerek çocuklara şöyle bir açıklama yapılır.
“Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerinin altlarını kurşun kaleminizle çiziniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyiniz. Satırdaki tüm a, b, d, g harflerinin altını çiziniz.”’
Çocuklar ne yapacaklarını iyice öğrenmelidirler.  Bunu sağlamak amacıyla gerekirse tahtaya yazılmış iki satır harf üzerinde birlikte birde deneme yapılabilir ve daha sonra asıl denemeye geçilir. Denemeden sonra çizgiler sayılarak denemenin değerlendirilmesi yapılır.

UYGULAMANIN ZAMANI
Birinci dönem uygulanır.

WİSC-R ZEKÂ TESTİ

UYGULAMA GRUBU;
6-16 yaş arası çocuklar için uygundur. 

UYGULAMANIN AMACI
Kurumumuzda WISC–R zekâ testi uygulaması Uzman Psikologlar tarafından yapılmaktadır. WISC–R zekâ testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebileceksiniz. Yediiklim Okulları Psikolojik Danışmanlık Birimimizce uygulanan çalışma sayesinde zekâ türü ve seviyesine uygun yönlendirme ve rehberlik yapabilmekteyiz.

UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
WISC-R Zekâ Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.
• Sözel Zekâ Bölümleri
• Performans Zekâ Bölümleri
Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir
WISC-R Testinde sözel bölüm, çocuğunuzun kelime ve ifade bazlı becerilerini ölçer. Bu bölümde genel bilgi, yargılama, aritmetik gibi alt testler vardır. WISC-R Testinin performans bölümü ise çocuğunuzun zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçer. WISC-R Testinin performans bölümü bu yüzden daha çok görsel ve elle manipüle edilebilen alt testlere sahiptir. Bu alt testler: Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve ek test olarak Labirentlerdir.

UYGULAMANIN ZAMANI
Gerekli görüldüğü zamanlarda velilerimizin talebi üzerine uygulanır.