444 75 77 - 0 412 224 77 77

Yediiklim Okulları Velileri İçin Seminer Konuları

ÖĞRENCİLERİMİZE DOĞRU DAVRANIŞLAR KAZANDIRMA EĞİTİMİ
Program Detayı:
Disiplin çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetleme ya da iç denetim demek olan ahlak gelişimini sağlamaktır. Etkili bir disiplin oluşturabilmenin ilk şartı; ebeveyn ile çocuk arasında bir uyum  sağlayabilmektir. Herkes rollerinin ve statülerinin farkına varmalıdır. Bu uyum  çocuğunuz yürümeye ve konuşmaya başlayıncaya kadar genelde olumlu aile yapısına  sahip anne babalar tarafından gerçekleştirilir.
Öğrencilerimizin okulda edindiği doğru davranışların ev içinde de sürdürülmesi adına velilerimize bu konuda bilgilendirici çalışma sunulacaktır. Okulda öğretmeni dinleyip de evde anne ve babasını dinlememenin altında yatan sebeplerin irdeleneceği özel bir çalışma ile velilerimiz bu konuda kontrolü eline alacağı metotlardan bahsedilecektir.
Her öğrenci özeldir… Yalnız çocukların deneme yanılma yöntemi ile geliştirdikleri davranış bozukluklarını görmezden gelmek onlara yapılacak en büyük kötülüktür. Ve bu durum onları özel olmaktan çıkarmaktır.
Sunulacak Çalışmalar:
 Yapıcı Kurallar Oluşturma.
 Evet’lerimiz mi Hayır’larımız mı Çok?
 Ödül-Ceza Prensibini Doğru Kullanma.
 İletişim Yöntem ve Tekniklerinden Yararlanma.
 Çocuğu Kişiliğine Göre Doğru Tutum Sergileme.

ÖĞRENCİLERİMİZİN TEKNOLOJİDEN DOĞRU YARARLANMASINI SAĞLIYORUM
Program Detayı:
Günümüzde yetişkinler kadar çocuklarımızın da teknolojiden yararlanmaya elbette ihtiyaçları var. Teknolojinin geliştiği bir çağda bundan mahrum olmak elbette doğru olamaz. Ancak teknolojiden yararlanmayı amaçlarken bunu adeta bir zaman geçirme, can sıkıntısını giderme aracı haline getirmemiz bizler için büyük risk taşır. Bağımlılık derecesine gelen kullanım başta zihnimiz olmak üzere, akademik başarı ve sosyal yaşam gibi birçok faaliyetimizi olumsuz yönde etkilemeye başlayabilir. 
Teknolojik araçlarda da bağlı olmak ile bağımlı olmak arasında büyük fark vardır. Bağlı kalındığında yarar, bağımlı kalındığınsa ise zararlar tek tek görülmeye başlanır. Bağımlılık derecesinde teknolojik araçlara ayrılan zaman kişiyi sosyal çevresinden soyutlayabilir, kişinin içine kapanık bir kişilik geliştirmesinde rol oynayabilir, etkili iletişim becerilerinden yoksun olma söz konusu olabilir.   
Yediiklim Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü olarak öğrencilerimizin teknoloji kullanımı konusunda ebeveynlerinin de bilgilenmesine yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca velilerimizin, çocuklarında meydana gelen inatçılık, karşıt tepki geliştirme, yersiz ağlama, kişiye ve maddeye zarar verme gibi davranışları bastırmak amacıyla teknolojik aracı ödül gibi sunmalarının da önüne geçmek istiyoruz.
Sunulacak Çalışmalar:
 3t’nin(Telefon, Tablet-Televizyon)  Bilişsel Süreçlerimiz Üzerindeki Etkisi.
 Teknoloji Kullanımı-İletişim Üzerine Öykü(İçimizdeki Saklı Cevher Kitabından)
 Teknolojin Doğru Kullanımı Videosu

EBEVEYN DESTEKLİ AKRAN ZORBALIĞI İLE MÜCADELE PLANI
Program Detayı:
Akran zorbalığının çözümünde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisince velilerimizin de desteğine ihtiyaç duymaktayız.  Zorbalığı uygulayan, zorbalığa maruz kalan ve mevcut duruma seyirci kalan öğrencilerimizin okul içerisinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisince kontrolü sağlanacaktır. Ev ortamında da öğrencilerimizi gözlemleme imkânına daha çok sahip olan ebeveynleri olduğu için onların da zorbalığı andıran davranışlar karşısında ne tür bir tutum sergilemeleri gerektiği konusunda bilgilendirici çalışmalar sunulacaktır.
Ev içerisinde de kontrolü sağlanan davranışın okul ortamında da kontrol edilmesinin daha kalıcı etkiler sağlayacağını düşünüyoruz. Düzenlenen davranışın ev ortamında ortaya çıkmasına sebep olacak faktörlerle bozulmamasına özen gösteriyoruz.
Ev içerisinde gözlem metodunu kullanacak olan velilerimizin, öğrencimizde zorbalığı andıran davranışlar gözlemlemesi durumunda bunu rehberlik birimimizle paylaşmasında yarar olacağını düşünüyoruz. 
Zorbaca davranışların sergilenmesi salt öğrencilerimize ya da velilerimize ait bir problemi değildir. Mevcut davranışın ortaya çıkış sebeplerinin bilimsel yöntemlerden yararlanarak çözümlenmesi çalışmamızın esasını teşkil etmektedir. Zorbaca davranışı meydana getiren sebeplerin çözümlenip aradan kaldırılmasıyla akran zorbalığıyla mücadele programımızı tamamlamış olacağız.
Akran zorbalığı ile mücadele süreci emek, sabır ve paylaşım gerektiren bir anı kapsamaktadır. Her çocuk özel olduğunu hissetmek ister. Bu duygudan yola çıkarak çocukların bazı davranışları özellikle sergilediğini unutmayalım. 

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖĞRENCİYE YANSIMASI
Program Detayı:
Çocuğun bilişsel, duyusal ve psikomotor çok yönlü gelişiminde aile içi iletişim, eğitsel anlamda yadsınamayacak derecede önemlidir. “Çocuk bir sanat eseri ise, anne ve babası onun mimarıdır.” Sözünden yola çıkarak ebeveynlerin birbiriyle ve çocuklarıyla iletişimlerinde ne kadar hassas olmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
Aile fertlerinin birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde yanaşması çocuğun en büyük mutluluğu sayılmaktadır. Mutlu organizmalar da her zaman başarı getirmektedir. Başarılı bir evlat yetiştirmenin en önemli adımı çocuğun duygu ve düşüncelerini paylaşmasına imkân yaratmaktır. 
Çocuğun kişilik özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket etmek anne ve babanın en doğru davranışı sayılmaktadır. Bu yaklaşım öğrencimizin düşünsel ve duygusal gelişimini doğrudan etkileyeceğinden onun akademik başarısının da belirleyici olabilmektedir.
Yediiklim Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin düşünsel, duygusal, davranışsal ve akademik açıdan gelişimine katkı sağlamanın en büyük vazifemiz olduğunu belirtmek istiyoruz.  Bu vazifemizi yerine getirmenin yolu şüphesiz ki anne ve babanın öğrencilerimizle diyaloğundan geçmektedir. 
Velilerimizin birbiriyle ve öğrencimiz ile doğru bir iletişim kurmanın öneminden bahsedeceğimiz eğitim seminerinde;
 Doğru Model Oluyorum.
 Ses Tonumu Doğru Kullanıyorum,
 Ödülüm Sevgidir.
 Sözel, Fiziksel, Sosyolojik ve Psikolojik Şiddetten Kaçınıyorum.
gibi konular değerlendirilecektir.

BAŞARIYA GÖTÜREN AİLE
Program Detayı:
Bilindiği üzere eğitim ve öğretim sürecinde öğrencinin okul içindeki tutum ve davranışlarında, ders başarısında, bilgi ve becerilerinin istenilen seviyeye gelmesinde öğretmen kadar anne ve babanın rolü de oldukça büyüktür. Hal böyleyken başarı adına istenilen potansiyelin elde edilmesinde anne ve baba olarak ebeveynlerin üstlendikleri sorumluluk bilinci oldukça kabarıktır. Bu bilinç doğru kullanıldığında çocuklar üzerinde muazzam bir başarı döngüsü oluştururken yanlış kullanıldığında maalesef başarısızlığı meydana getirmektedir.
Başarılı bir öğrencinin velisi olmak bütün ebeveynlerin en büyük arzusudur. Bunu elde etmek için didinen kimi anne ve babanın farkında olmadan çocuklarının üzerinde baskı ve gelecek kaygısı ve kontrolsüz alışkanlıklar geliştirdikleri bilindik bir tablodur. Çocuklarının gelecek ile ilgili planlarında sapmaya sebep olan kaygı durumlarının artması, hedeflerine ya erişemezlerse şeklinde geliştirilen anksiyetik tablo ile korku durumu, çocukların sınav zamanlarında heyecanlanmasına ve dolayısıyla başarısız olmasına sebeptir.
 Söz konusu tablo ile sınava yüklenen anlamın düzenleneceği eğitim seminerinde velilerimizin bilgilenmesi temel hedefimizdir.
Sınavlara hazırlık sürecinde anne ve babanın öğrenciye karşı hangi tutumu sergileyeceğini bilmesi, kullandığı cümle kalıplarına itina ile yanaşması, kıyaslama yönteminden doğru yararlanması öğrencinin sınav algısını olumlu yönden etkileyeceğinden başarı kaçınılmaz olur.
Sunulacak Çalışmalar:
 Sınav öyküsü
 Kova Yarışması
 Kara kutu(Sınav Algısı)

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUK (DEHB)
Program Detayı:
Çoğu anne ve babanın yakındığı, öğretmenlerin şikâyette bulunduğu, yerinde duramayan, dikkat ve konsantrasyon problemi yaşayan ve dürtüselliğini kontrol edemeyen çocuklarda karşılaştığımız bu rahatsızlık türünden öğrenci, öğretmen ve velilerimiz rahatsızlık duyabilmektedir.
Ebeveyn ve öğretmenler, dikkat eksikliğinin giderilmesi, hareketliliğin dindirilmesi ve dürtüselliğin kontrol altını alınıp çözüme kavuşturulması için her yolu denemektedirler. Bu durumda nasıl yaklaşsak da çocuk bu durumu aşsın, ne yapsak ya da kendisine ne versek de çocuk bir an önce uslu olsun yerinde dursun gibi sorulara yanıt aramaktayız.         
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluk(DEHB), eğitim ve öğretim sürecinde öğrenmeyi doğrudan etkileyen rahatsızlıkların başında gelmektedir. Rahatsızlığın tespit tablosu aracılığı ile belirlenmesinin ardından öğrencilerimize bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar yürütülecektir. Yürütülen çalışmalardan velilerimiz haberdar edilecektir. Velilerimizin de ev ortamında dikkati geliştiren ve hiperaktiviteyi dindirecek tekniklerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim semineri verilecektir.
Sunulacak Çalışmalar:
 Boncuğu Sağ ve Sol El İle İpe Dizme
 Köpük, Boncuk, Pipet uygulaması
 Sağ ve Sol El İle İki Basamaklı Sayı Çizme
 Gör-Hatırla-Bildir.
 Fark Bulmaca

DUYGU VE DAVRANIŞLARIMIZIN PATRONU OLMAK
Program Detayı:
Yediiklim Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin kendini daha iyi hissetmesi, kendini yönetebilme becerisine erişmesi, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurup daha iyi anlaşabilmesi ebeveynlerinin kendi duygu ve davranışlarının en etkili şekilde yönetebilmesinden geçtiğini düşünüyoruz. 
Anne ve babanın birbiriyle olan ilişkileri çocuğunun düşünsel, duygusal, akademik ve ruhsal durumuna doğrudan etki sağladığını unutmayalım. 
Her velimiz, öğrencilerimizin yaşam boyu başarı elde etmesini arzular. Bu arzu kontrollü bir şekilde talep edildiği sürece duygular ve davranışlar doğru yönetilmiş sayılacaktır. Doğru duygu ve davranışlar ile kurduğumuz iletişim her zaman sihir yaratır. 
Velilerimize yönelik sunacağımız eğitim semineriyle esasında anne ve babanın iletişim becerilerinden istifade etmesini, öğrencimizin kendini iyi hissetmesinde katkı sağlamalarına öncülük etmeyi hedefliyoruz.
Sunulacak Çalışmalar:
 Öykü
 Tiyatro Çalışması (Öğrenciler Oynayacak)
 Sıkılan Avucu Açma
 Sözün Büyüsünden Yararlanma

SINAVA YÜKLENEN ANLAMI DÜZENLEME
Program Detayı:
Sınava yüklenen anlam öğrencinin başarısını doğrudan etkiler. Konu sınav ve öğrenci olunca anne, baba, teyze, hala, dayı, amca, anneanne, babaanne… hemen hemen herkes kendinin söz sahibi ilan edebiliyor. Herkes sınava bir anlam yüklüyor. Kimi olumlu anlam yüklerken kimi olumsuz anlam yüklediğinin farkında bile olamıyor. Hal böyle olunca öğrencinin çevresinde bulunan herkes haklı ve haksız bir beklentiyi doğurmaktadır.
Sınava yüklenen anlamın düzenlenmesi öğrencinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağından bu durum salt başarıya erişmemizde işimizi kolaylaştıracaktır.
Anne, baba, teyze, hala, dayı, amca… aile fertlerinin öğrenci üzerinde sınava dair geliştirdikleri beklentilerini düzenlemek öğrenciye en sunacağımız en büyük katkılardan biri sayılacaktır.
Yediiklim Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak sunacağımız eğitim semineriyle velilerimizin bu konuda bilgilendirmeyi istiyoruz. Sınav kaygısı korkusu ve heyecanının oluşmasında etkisi yadsınamaz derecede büyük olan Bilişsel Davranışçı Terapi(BDT) tekniklerinden de yararlanılarak düzenlemeyi hedefliyoruz.