444 75 77 - 0 412 224 77 77

Yediiklim Okulları Velileri İçin Seminer Konuları

DİKKAT GELİŞTİRME - HAFIZA TEKNİKLERİ
Program Detayı:
Öğrenme sürecinin en önemli kaynaklarından biri “dikkat” diğeri ise kuşkusuz ki “hafızadır”. Dikkatin yoğunluk seviyesi, merkeze kenetlenmesi ve paylanması gibi süreçler hafızanın kısa süreli ve uzun süreli kısmını aktivasyon bakımından doğrudan etkilemektedir. 
Öğrenme faktörü üzerinde etkisi yadsınamaz derecede büyük olan bu konuları düzenleyeceğimiz eğitim semineri ile tüm öğrencilerimizin yararlanmasını sağlamak esas hedeflerimiz arasındadır.
Mevcut materyallerden de istifade ederek öğrencilerimizin varsa dikkat eksikliğini yaşayan öğrencilerime bireysel çalışmalarla da destekleyeceğimiz dikkati geliştirmeye yönelik çalışmamızı sunacağız.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluk (DEHB) tanısı almış öğrencilerimizin de aralarında bulunduğu gruba sunacağımız çalışmalar, öğrenme sürecini de olumlu yönde etkileyecektir.
Disleksi Bozukluğu olan öğrencilerimizi tespit edip onlara seminere ek olarak bireysel görüşmeler de sunulacaktır.
Dikkat sürecinin kontrol altına alınmasının ardından ilişkilendirerek, öykülendirme ve görselleştirme tekniklerinden de istifade ederek öğrencilerimize etkili hafıza tekniklerinden yararlanmalarını sağlayacağız.

ETKİLİ DERS ÇALIŞMA VE ÖĞRENME TEKNİKLERİ
Program Detayı:
Etkili ve doğru çalışma tekniklerinden yararlanan her öğrenci başarıyı yakalar. Gün içerisinde öğrenilen konuların önce kısa süreli belleğe yerleştiği ardından da konun günlük, haftalık ve aylık tekrarlarla uzun süreli bellekte yer edineceği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Öğrenilen dersin akılda kalması, konunun yorumlanması ve işlevsel hale getirilmesi eğitim-öğretim sürecinin en önemli aşamalarından biri sayılmaktadır. Bu sürecin kontrol edilerek sürdürülmesi öğrencinin bilgileri arasında doğru bir bağ kurmasını sağlayacaktır.  
Çok çalışanın değil; doğru ve etkili çalışanın başarı elde bir sistemde öğrencilerin belirli bir çalışma alanı yaratmasına katkıda bulunarak onların bilgiyi doğru bir şekilde işlemesine yardımcı olmak esas hedeflerimiz arasındadır.
İyi öğrenci- kötü öğrenci yoktur; çalışma tekniklerinden yararlanan ve yararlanmayan öğrenci vardır. Seminerimizi ilkokul öğrencilerine ayrı ortaokul öğrencileri ve lise öğrencilerimize ayrı ayrı yapmayı planlıyoruz.
Taşı delen suyun sertliği değil; damlaların sürekliliği olduğunu hatırlayarak bir düzen içerisinde sürdürülebilir çalışmanın öğrencilere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Sunacağımız mevcut seminer ile öğrenciler bilgiye erişirken konular arası bütünlüğü de sağlamış olacaktır.

YGS VE LYS’YE YÜKLENEN ANLAMIDÜZENLEME
Program Detayı:
“Sınavlardaki başarımızın bizim ona yüklediğimiz anlamdan geçmektedir.” Bu sözden yola çıkarak her öğrencimizin ve velilerimizin sınava yüklediği anlam doğrudan öğrencilerimizin sınav başarısını etkilediğini belirtmekte fayda görüyoruz. Peki sınava yüklediğimiz anlamlar nelerdir?
 Olumlu Anlam: 
Öğrencinin Yüklediği Anlam: “Bilgi, beceri ve donanımıma güveniyorum.” , “Kendime her koşulda yetebilirim.” , “Başaracağım.” …
Velimizin Yüklediği Anlam: “Bizim için sonuçtan daha önemli bir şey var o da: süreç…”, “Öğrencimize güvenimiz tamdır.”, “Evladımız başarılı olacaktır.”…
 Olumsuz Anlam:
Öğrencinin Yüklediği Anlam:  “Bildiklerimi ya unutursam?”, “Sınavdan istediğim sonucu alamazsam annem ve babamın tepkisi ne olur?”, “Bu sınav zor olacak!”…
Velimizin Yüklediği Anlam:  “O kadar emek verdik. Sanki sonuç kötü olacak!”, “Komşumuzun oğlu kazanacak bizim evlat kazanamayacak.” 
Gibi anlamlar öğrencimizin sınava yüklediği anlamı belirler. 
Eğitim Bilimleri Uzmanı, Gelişim ve Öğrenme Uzmanı, Uzman Psikoloğumuz ile Rehber Öğretmenlerimiz tarafından yapılacak sunumla başta velilerimiz olmak üzere 11 ve 12. Sınıfta okuyan bütün öğrencilerimizin sınava yükledikleri anlamdan doğru yararlanmalarını sağlanacaktır.

TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANIMI
Program Detayı:
Günümüzde yetişkinler kadar çocuklarımızın da teknolojiden yararlanmaya elbette ihtiyaçları var. Teknolojinin geliştiği bir çağda bundan mahrum olmak elbette doğru olamaz. Ancak öğrencimizin teknolojiden yararlanmayı amaçlarken bunu adeta bir zaman geçirme, can sıkıntısını giderme aracı haline getirmesi eğitim ve öğretim açısından büyük risk taşır Öğrencilerimizde teknoloji kullanımının bağımlılık derecesine gelmesi durumunda başta bilişsel süreçlerimiz olmak üzere, akademik başarı ve sosyal yaşam gibi birçok faaliyetimizi olumsuz yönde etkilemeye başlayabilir.
Teknolojik araçlarda da bağlı olmak ile bağımlı olmak arasında büyük fark vardır. Bağlı kalındığında yarar, bağımlı kalındığınsa ise zararlar tek tek görülmeye başlanır. Bağımlılık derecesinde teknolojik araçlara ayrılan zaman kişiyi sosyal çevresinden soyutlayabilir, kişinin içine kapanık bir kişilik geliştirmesinde rol oynayabilir, etkili iletişim becerilerinden yoksun olma söz konusu olabilir.   
Öğrencilerimize yönelik sunacağımız eğitim seminerinde teknolojinin doğru kullanımı hakkında gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Eğitim Bilimleri Uzmanımız, Uzman Psikoloğumuz, Gelişim ve Öğrenme Uzmanı ile Rehber Öğretmenimizin konuyla ilgili çalışmalarından velilerimizin de yararlanmasını sağlayacağız.

DUYGU VE DAVRANIŞLARIMIZIN PATRONU OLMAK
Program Detayı:
Bilindiği üzere MEB tarafından her yıl yapılan TEOG ve ÖSYM tarafından yapılan YGS-LYS gibi sınavlar, öğrencilerin sadece bilgilerini değil; duygularının da sınandığı bir sistemdir. Bu sistem hakkında gerekli bilgilere sahip olan veli, öğretmen ve öğrenciler eğitimde başarılı bir portre çizmektedir.
Belirttiğimiz gibi yapılan sınav ile sadece bilgiler yoklanmaz; bireyin kişilik özellikleri ve psikolojik sağlamlığı (kendine yeterliliği) da yoklanır... 
Bireyde sınav öncesi ya da sınav anında meydana gelen aşırı heyecan, kaygı ve kontrolsüz stres, öğrencinin gerçek performansını ortaya koyabilmesinin önünde büyük bir engeldir. 
Sınava hazırlanma süreci, başarıya giden yolda öğrencide bir takım değişimler yaratabilir. İçten (baskı, kişinin kendi kendine uygulamasıdır.) ve dıştan (baskı, aile veya başka bireyler tarafından oluşmuştur.) gelen psikolojik baskının varlığı öğrencide yoğun gerginlik, ümitsizlik, özgüven eksikliği, gelecek kaygısı ve korkusunu tetikler. Ayrıca kontrol altına alınmayan süreç öğrencide depresyon (duygu durum bozukluğu), anksiyete (kaygı bozukluğu) ve davranış bozukluğu gibi psikolojik rahatsızlıkların meydana gelmesinde etkin rol oynar.
Vereceğimiz eğitimle öğrencilerimizin ruh sağlığının korunması esas amaçlarımız arasındadır. Eğitim Bilimleri Uzmanı, Uzman Psikoloğumuz, Gelişim ve Öğrenme Uzmanı ile Rehber öğretmenlerimiz tarafından verilecek olan eğitim seminerlerinde öğrencilerimizde meydana gelen istenmedik duyguları kontrol altına almayı, velilerimizin beklentilerine karşılık vermeyi, onların sınav sürecinde nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeyi ve öğretmenlerin öğrenciler üzerinde gerekli isteklendirmeyi nasıl sağlayabileceklerine dair bilgilendirici çalışmaları sunmak istiyoruz.

AKRAN ZORBALIĞI
Program Detayı:
Eğitimde öğrenmeyi zorlaştıran süreçlerden biri şüphesiz ki akran zorbalığıdır. Bazı öğrenciler, okul içinde veya çevresinde akranları tarafından kendisine yönelik geliştirilen sosyolojik, psikolojik, fizyolojik ve siber saldırılardan herhangi biriyle karşı karşıya kalabilmektedir. Akran zorbalığı sınıf içindeyse zorbaca davranışa maruz kalan öğrencide dikkat, konsantrasyon, motivasyon ve öğrenme gibi bilişsel süreçlerde dağılmalar meydana gelebilmektedir. 
Zorbaca davranışa maruz kalan öğrencinin algıları zorbaca davranışı sergileyenin üzerindedir. Zihin sınıf içinde kendisine doğru gelebilecek zararlara odaklanmıştır. Öğrencide yine giysilerime, bedenime, sırama, masama, kalemime, kitabıma vs…  gibi bana özel olan değerlere zarar gelecek mi kaygısı ve korkusu söz konusudur.
Bilişsel süreci olumsuz yönde etkileme gücüne sahip olan bu durumu aradan kaldırmak için hem öğrencilerimize hem de velilerimize yönelik eğitim seminerleri düzenlemenin etkili çözümler üreteceği kanısındayız. 
Yediiklim Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisi olarak zorbaca davranışı uygulayan, zorbaca davranışa maruz kalan ve mevcut zorbalığa tanık olan öğrencilerimizin gerekli psikoterapi(grup terapisi, bireysel terapi, oyun terapisi, drama) sürecine dahil edilmesi yerinde bir adım olacaktır.
Sunulacak Çalışmalar:
 Rol play çalışması (Empati geliştirme)
 Görsel canlandırma(video)
 Ödüllü Hikâye Okuma Çalışması(Akran zorbalığına dair öyküler olacaktır.

İLETİŞİM BECERİLERİ 
Program Detayı:
Yediiklim Okulları olarak sağlıklı iletişimin birçok şeyin başı olduğu kanısındayız. Öğrencilerimizin birbiriyle, ebeveynleri ve öğretmenleri ile kurdukları iletişim, onların yaşam kalitesini ve akademik başarısını da belirleyen unsurlar arasında yer almaktadır.
İletişim kurma problemi yaşayan öğrencilerin tespit edilerek onlara gerek bireysel gerekse de grup psikoterapilerinin uygulanması sunulacak çalışmanın bir parçası sayılmaktadır.
Okulumuzun 130 kişilik konferans salonunda her öğrencinin öncelikle akran gruplarıyla birebir konuşmasını daha sonra ise topluluk önünde konuşmasının sağlanmasıyla iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
Konferans salonumuzda gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmada içine kapanan, ifade zorluğu yaşayan, özgüveni eksik olan öğrencilerimiz için 8-12 kişiden oluşan gruplara ayırarak grup psikoterapisi yardımıyla mevcut eksiklikleri gidereceğiz.
Seminerimizde öğrencilerimizin keyif alabileceği oyun terapisinden de yararlanmayı düşünüyoruz. Oyun= öğrenme. Bu durumun farkındalığıyla öğrencilerin iletişim becerilerinden yararlanmasını kalıcı hale getirebiliriz.
Eğitim Bilimleri Uzmanımız, Uzman Psikoloğumuz ve Rehber Öğretmenlerimizin katkı sunacağı eğitime 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadarki bütün öğrencilerimiz katılım gösterebilecektir.

LYS ÖNCESİ MOTİVASYON
Program Detayı:
Yediiklim Okulları olarak başarı yolunun iyi bir isteklendirmeden geçtiğinin farkındayız. Öğrencilerimizi bu konuda zihinlerinde barındırdıkları hedeflerine ulaştırmada gerekli çalışmaları sunmayı da en önemli hizmetlerimizden biri olarak görmekteyiz.
11 - 12. Sınıfta okuyan öğrencilerimizin LYS öncesi motivasyonlarının en üst düzeye çıkarılması için Uzman Psikoloğumuz, Gelişim ve Öğrenme Uzmanımız, Eğitim Bilimleri Uzmanımız ve Rehber Öğretmenlerimizin sunacağı seminerde öğrencilerin hedeflerine kenetlenmeleri için önemli bir adım daha atılacaktır.
İsteklendirmenin üst düzeye çıkarılmasında istenilen bütün koşullar zihinde canlandırılacaktır. Sınava hazırlıkta motivasyonu etkileyen olumsuz süreçler analiz edilecek ve tek tek aradan kaldırılmasıyla ilgili gerekli çalışmalar sunulacaktır.
Sunulacak Çalışmalar:
 İçindeki Devi Uyandır.
 Hipnoz Yardımı İle Zihinse İmgeleme
 Başarı Öyküsü

LYS BİLGİLENDİRME
Program Detayı:
Yediiklim Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak sunacağımız seminer ile 9, 10, 11 ve 12. Sınıfta okuyan öğrencilerimizi YGS-LYS sınavı hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.
İstatistiki verilerden de yararlanılarak önceki yıllarda YGS-LYS’ ye giren öğrencilerin istedikleri üniversite ve bölümlere kaç net ile yerleştirildiklerine dair bilgiler paylaşılacaktır.
Sınava hazırlık sürecinde nelere dikkat etmemiz gerektiği, doğru çalışma tekniklerinden ne şekilde yararlanacaklarına dair bilgiler Eğitim Bilimleri Uzmanı ve Rehber Öğretmenlerimiz tarafından paylaşılacaktır.
Sunulacak eğitim semineri sayesinde öğrenciler hakkında bilgi edindiği bir sınava da daha doğru anlamlar yükleyecek ve bu sayede zihnindeki belirsizliklerden uzaklaşarak kendini iyi hissedecektir.