444 75 77 - 0 412 224 77 77

Öğrencimize Yönelik Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmetlerimiz

Doğal Gözlem
Kullanacağımız bu yöntemde, Eğitim Bilimleri Uzmanımız, Uzman Psikoloğumuz, Gelişim ve Öğrenme Uzmanı ile Rehberlik Öğretmenimiz ayda iki kere teneffüs, kantin, yemekhane, bahçe, oyun alanları gibi sınıf dışındaki ortak kullanım alanlarında öğrencilerle birlikte olur.
 
Sınıf İçi Gözlem
Bu yöntemde Eğitim Bilimleri Uzmanımız, Uzman Psikoloğumuz, Gelişim ve Öğrenme Uzmanı ile Rehberlik Öğretmenimiz her dönem iki kez olmak üzere sınıfa girerek, öğrencilerin ders işlenirken davranış ve sosyal becerilerini gözlemler. Her öğrenci için değerlendirme notları alır ve bunları veli görüşmelerinde velilerimizle çözüm üretmek üzere paylaşımda bulunur.

Sınıf Rehber Öğretmeni ile Görüşme
Eğitim Bilimleri Uzmanımız, Uzman Psikoloğumuz, Gelişim ve Öğrenme Uzmanı ile Rehberlik Öğretmenimiz doğal gözlem ve sınıf içi gözlemlerinde elde ettiği bilgileri sınıf öğretmeni ile yaptıkları görüşmelerde onlarla paylaşır. Böylece öğrencinin rehberlik hizmetinde sınıf öğretmeni ile birlikte ortak hareket edilir.

Branş Öğretmeni ile Görüşme
Öğrencilerimize uygulayacağımız öğrenci tanıma envanteri başarı durumu baz alınarak kendileriyle gerçekleştireceğimiz görüşmeye branş öğretmenlerini de dahil edeceğiz. Sadece başarısız olduğu dersin öğretmeniyle değil; başarılı olduğu derslerin öğretmenleriyle de görüşmeler yapılarak öğrencimizi daha gerçekçi bir biçimde tanıma çabamız olacaktır.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık
Bireysel danışmanlık birebir öğrenciyle yapılan danışmanlık hizmetidir. Uzman Psikolog gerek öğrencilerin kendi istekleri ile başvurmalarıyla, gerek akademik çalışma planında yer alan görüşme takvimine göre, gerekse velilerin ve/veya öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesiyle birebir öğrencilerle görüşme yapar. Konu ile ilgili olarak gerekirse veli ve sınıf öğretmeni ile görüşür.
 
Grupla Psikolojik Danışmanlık
Grup çalışmaları farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğretim yılı başında belirlenen ihtiyaçlara göre grup çalışmaları belirlenir. Çalışmanın liderliğini, okulumuzun Uzman Psikoloğu yapar. Aynı konuda sorun yaşayan az sayıda öğrenci bir araya getirilerek sorunun tespitine ve çözüm yollarına ulaşılır.

Oryantasyon
Çocuğun ilköğretime psikolojik ve sosyal olarak uyumu, eğitim, öğretim ve tüm yaşam başarısına etkisi olabileceği için çok önemlidir. Oryantasyon, okula alışma sürecinden ziyade bizim için öğrencinin öğrenim hayatına, sorumluluklara, çevresiyle ilişkilere, gelişim basamaklarının devamındaki görevlere hazırlamaktır.
Bu nedenle okulumuza yeni başlayan her öğrenci Eğitim Bilimleri Uzmanı, Uzman Psikolog, Gelişim ve Öğrenme Uzmanı ile Rehberlik Öğretmenlerinden oluşan uzman ekibimiz tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci başlar. Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi iletişim halinde olacaktır.

Konsültasyon
Öğrenciye dolaylı yardım sunmak için ailelerle, öğretmenlerle ve okul yöneticileriyle çalışmaktır. Bu anlamda, seminer, eğitim ve veli toplantıları gibi faaliyetlerde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz aktif halde çalışmaktadır. Gerek yüz yüze gerekse İnteraktif sistemde, öğrencinin gelişiminde etkisi olan veliler ve öğretmenlerle etkileşim içindedir. Bu amaçla öğrencinin gelişimine ve akademik başarısına katkıda bulunmak mümkün. 
Test ve Envanterler
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz öğrencilerin akademik durumlarını anlamada, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini takip etmede test ve envanterlerden faydalanmaktadır. 
Yediiklim Okullarında uygulanan test ve envanterler Eğitim Bilimleri Uzmanı, Uzman Psikolog, Gelişim ve Öğrenme Uzmanı ile Rehberlik Öğretmeni tarafından periyodik olarak ve gerekli görülen durumlarda uygulanır. Öğrencinin hangi alanının geliştirilmesi gerekiyorsa o alanda çalışma yapılır. Sınıfça, öğretmen işbirliğiyle veya birebir öğrenciye uygulanır.
Velilerimize ve öğrencilerimize uygulanan test ve envanterlerin bir kısmı okulumuzun web sayfasında paylaşılmıştır. Envanter ve test sonuçları öğrenci velisine randevu aracılığıyla yapılan yüz yüze görüşme tekniğiyle aktarılır.

Önleyici Çalışmalar
Yediiklim Okulları Lise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce çocukların gelecekte yaşayabilecekleri problemlerle ilgili koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri de sunulmaktadır.
Sorunlar oluşmadan; öngörüyle veya yaşanan bir vakadan hareketle önleyici rehberlik yapılır. Kamuoyunda gündeme gelen olaylar da çocuklarımıza sunacağımız bu önleyici rehberlik hizmetlerinin habercisi olabilir. Örneğin: Ev kazaları, istismar, akran zorbalığı vs.