444 75 77 - 0 412 224 77 77

Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ
Sunduğu eğitim-öğretimle; sorgulayan, eleştirel düşünen, bilgi, beceri, davranış ve tutumları ile fark edilen bireyler yetiştirerek, ülkemizin nitelikli  insan kaynağının oluşturulmasında katkısı olan uluslar arası düzeyde tanınmış bir eğitim kurumu olmak.

MİSYONUMUZ
Edindiği bilgileri davranış, tutum ve beceriye dönüştürebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, duyarlı, ulusal ve kültürlerarası anlayışa sahip, bütüncül bir bakış açısıyla sorgulayan; dünyanın, tüm insanlığın ortak vatanı olduğunun bilincinde, yaşam boyu öğrenen, aktif bireyler yetiştirmektir.