444 75 77 - 0 412 224 77 77

İlkokul

Yediiklim Kolejlerinde İlkokul Yediiklim Perspektifli Eğitim doğrultusunda kendine özgü, eşsiz ve mükemmel bir eğitim anlayışıyla deneyimli sınıf ve branş öğretmenlerimiz öncülüğünde geleceğin nesillerini yetiştiriyoruz.

Yediiklim Kolejleri’nde ezberci değil, yaparak-yaşayarak öğrenen ve üst düzey düşünme becerilerine sahip, çağın gereksinimlerine uygun bilişim teknolojisi bilgisiyle donanımlı, sosyal, iletişim becerisi yüksek, öz güven ve öz denetim becerilerine sahip bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerin istenilen akademik başarıya ulaşabilmeleri için hem gerçek yaşam odaklı hem de mevcut MEB eğitim sistemiyle tutarlı çok yönlü bir eğitim hizmeti yürütüyoruz.

Yediklim İlkokulları’nda
• Yediiklim Perspektifli Eğitim anlayışı uygulanır.
• Çağdaş ve öğrenci merkezli bir eğitim verilir.
• Öğrencilerin yaparak – yaşayarak öğrenmeleri teşvik edilir.
• İşbirlikli öğrenme anlayışı uygulanır.
• Bütün dersler disiplinler arası ilişki kurulabilecek şekilde öğretilir.
• Farklı model, strateji, yöntem ve tekniklerden yaralanılarak eğitim verilir.
• Bilişim çağına uygun dijital ve teknolojik bir eğitim verilir.
• Öğrenciler gerçek yaşam problemleriyle karşı karşıya getirilir.
• Öğrencilerin bilimsel yöntemi kullanabilecekleri etkinlikler düzenlenir.
• Öğrencilerin “çok yönlü gelişim”i amaçlanır.
• Lateral (çok yönlü), global (bütüncül), yansıtıcı, analitik, yaratıcı, eleştirel ve metabilişsel düşünme becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlenir.
• Sözlü ve yazılı kendini ifade etme becerisini geliştirici etkinlikler düzenlenir.
• İletişim odaklı ve ana dili İngilizce olan öğretmenlerle yabancı dil eğitimi verilir.
• Değerler eğitimi verilir.
• Karakter eğitimi verilir.
• Konsantrasyon eğitimi verilir.
• Sportif- sanatsal – bilimsel ve teknolojik ve aktiviteler düzenlenir. Öğrenciler bu kapsamdaki yetenekleri doğrultusunda teşvik edilir ve desteklenir.
• El ve göz koordinasyon becerisini geliştiren atölyeler ve sosyal kulüp etkinlikleri düzenlenir
• Çözüm odaklı rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilir.
• Düzenli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile öğrenci- öğretmen ve okul başarısı değerlendirir elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha iyisi için geliştirici etkinlikler düzenlenir.